Áldozócsütörtöki istentisztelet a Kecskeméti Református Általános Iskolában (2018)

Természettudományos tehetségek versenyeztek az Arany János Általános Iskolában (2018)

A Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola 26. alkalommal rendezte meg a Varjú Lajos Országos Természettudományi Emlékversenyét, az intézmény egykori igazgatójának emléke előtt tisztelegve.


KEOL.hu cikkBővebben
Jelentkezési lap


A XXI. Országos Bibliaismereti Verseny

Idén már 21. alkalommal rendezik meg a „Velünk az Isten!" Országos Bibliaismereti Versenyt a Kecskeméti Református Általános Iskolában, április 6-án és 7-én. Az iskola dísztermében pénteken délelőtt kezdődött meg az esemény, amelynek csúcspontját idén is a dramatizált bibliai történetek előadása hozta, pénteken délután.


KEOL.hu cikk
KEOL.hu cikk (eredmények)

Adventi istentiszteleten szolgált a református általános iskola 6.b osztálya Grazban

A Kecskeméti Református Általános Iskola német két tanítási nyelvű 6.b osztályos diákjai, szüleikkel és tanáraikkal 2017. december 1-jén a kora reggeli órákban Grazba indultak, hogy advent első vasárnapján családi istentisztelet keretében szolgáljanak.


KEOL cikk
YouTube videó


XXII. Országos Református Zsoltáréneklő Verseny (2017)

2017. november 24-én zsoltáréneklő versenyt rendezett a Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola. Az országos versenyen iskolánk tanulói közül azok vehettek részt, akik a házi zsoltáréneklő versenyen évfolyamukban I. helyezést értek el.


Eredmények
Galéria

Svájci tanulmányúton járt a Református Általános Iskola nevelőtestülete (2017)

A Kecskeméti Református Általános Iskola nevelőtestülete a reformáció 500. évében szakmai továbbképzés keretében a reformáció eredetének helyszíneivel ismerkedett meg Svájcban.


KEOL cikk
YouTube videó


Istenes ének a Kecskeméti Református Templomban (2017)

nagyszabású zeneművet zenés áhítat keretében adta elő a Kecskeméti Énekes Kör. Megelőzően igét hirdetett Varga Nándor, Kecskemét-nyugati egyházrész lelkipásztora, elnöklelkész. Szólót énekeltek Hamza Máté, a Kecskeméti Református Általános Iskola diákja (fotónkon) és Pataki Bence. Révész László orgonált.


KEOL cikk


Kalandtábor (2017)

2017. június 26-30. Idén sem maradhatott el iskolánk keretein belül szervezett Kalandtábor. Hagyományosan június utolsó hetében került sor az gyülekezet Emmaus házában. Idén ugyan kisebb létszámmal, de annál családiasabb légkörben tölthettünk el öt napot, ahol a gyerekek az iskolai keretekből kilépve kereshették egymás társaságát...


Bővebben
Galéria

Konfirmáció

„Ellenben ha igent mondotok, az legyen igen, ha pedig nemet, az legyen nem... ”
(Mt 5,37)


2017. június 3-án iskolánk 8. évfolyamos diákjainak konfirmációs vizsgájára került sor. 71 diák, 27 lány és 41 fiú válaszolt Komádi Róbert lelkipásztor úr által feltett kérdésekre.


Június 5-én, a 9 órakor kezdődő istentiszteleten 46-an, 20 lány és 26 fiú tett fogadalmat gyülekezetünkben. 2 fő a hetényi, 2 fő a katonatelepi, és 1 fő a ménteleki gyülekezetben kötelezte el magát Jézus Krisztus követésére.

Isten áldja meg őket döntésükben!Országos Bibliaismereti Verseny

Idén immár 20. alkalommal rendezik meg a Kecskeméti Református Általános Iskola országos versenyét, a „Velünk az Isten!" Bibliaismereti Versenyt. Az iskola dísztermében pénteken délelőtt kezdődött meg az esemény, amelynek csúcspontját idén is a dramatizált bibliai történetek előadása hozta, pénteken délután.


KEOL cikk
KEOL cikk


Templomnyitogató 2017. február 5.
"Olyan hitet, mint a szikla,
olyan hitet, mint a szikla,
olyan hitet kaptam tőled Istenem."


Galéria


Családi istentisztelet

" Az Úrtól jön a szabadulás!" Jónás 2,10. A szabadításról tettek bizonyságot iskolánk 4.d osztályos tanulói és családjaik tanáraikkal együtt. Pál és Szilász csodálatos szabadulása kapcsán a börtönőr megszabadulását, üdvözülését hallhattuk az istentiszteleten.Kiemelve a szülők, családfők családban betöltött iránymutató szerepét: a börtönőrrel együtt a családja is megszabadult, üdvözült.Magyar Péter képei

Több mint 360 cipősdoboznyi szeretetcsomagot gyűjtöttek

A családok adakozó kedve jóvoltából így minden második tanuló készített ajándékcsomagot, ezzel igyekezve szebbé tenni rászoruló gyermektársainak az ünnepet.


KEOL cikk


XX. „VELÜNK AZ ISTEN!” ORSZÁGOS BIBLIAISMERETI VERSENY


Versenykiírás

Jelentkezési lapTemplomnyitogató istentisztelet 2016. december 4.

„Íme, az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok és ő énvelem” (Jel. 3,20).Bővebben
Galéria

Német-magyar kétnyelvű Istentisztelet az Evangélikus Templomban

Német és magyar nyelven tartottak Istentisztelet vasárnap 18 órakor a kecskeméti Evangélikus Templomban. Az igehirdető Johannes Erlbruch, a Budapesti Németajkú Evangélikus Gyülekezet lelkésze volt, a Kecskeméti Református Általános Iskola 5.b osztálya pedig kórusénekekkel szolgált: ők német nyelven énekeltek.

KEOL cikk


Országos Református Zsoltáréneklő Verseny

2016. november 18-án rendezte meg a Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda az Országos Református Zsoltáréneklő Versenyt.

Tanulóink az évfolyamonkénti versenyben a következő eredményeket érték el:

Réthy Hunor 2.b                     arany minősítés

Bencze Anna 3.c                    arany minősítés 2. hely

Keresztes Nagy Hanna 4.c    ezüst minősítés

Végh Lilian 5.a                       arany minősítés 3. hely

Mikesi Dorottya 6.d                arany minősítés 2. hely

Kökény Beáta 7.c                   arany minősítés

Gombár Tamás 8.b                arany minősítés 1. hely

Felkészítő tanáraik Csősz Győzőné és Jámborné Márkus Emőke voltak.​


Galéria

Hitben hűségesek délutánja

2016. szeptember 16-án délután került sor a hitben hűségesek jutalom délutánjára. Azokat az alsós és felsős diákokat hívtuk erre az alkalomra, akik az elmúlt tanévben hűségesen látogatták a vasárnapi istentiszteleteket. A délután vezérigéje a Zsoltárok könyve 26. részének 8. és 12. verséből szólt hozzánk: „Uram, szeretem házadat, ahol laksz, … Lábam biztos talajon áll, áldom az Urat a gyülekezetben.”

Ezen a délutánon a diákok három csoportban ismerkedtek a református templomunkkal. A templomtoronyba felérve testközelből láthatták a harangjainkat, bepillantást nyerhettek az orgona felépítésébe, és részleteiben is megismerhették református templomunk jellemzőit. Az alkalmat közös fagyizással zártuk.

A délután megvalósításában segítettek: Mikesi Tibor kántor, Zilahi Kálmán temetővezető, Magyar Péterné, Szabó Katalin és Csősz Győzőné hittanoktatók.


Galéria

Templomnyitogató istentisztelet 2016. október 2.

Máté 6,8
„mert tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek…”

Ha el szeretnénk intézni valamit, meg szeretnénk oldani egy feladatot, hogyan tehetjük?
- Megoldjuk magunk!
- Segítséget kérünk valakitől!

Kire számíthatunk:
- magunkra
- szüleinkre

Amikor már sem magunk, sem mások nem tudnak segítséget nyújtani, ne feledkezzünk meg Istent megszólítani. Erre hívja fel a figyelmet Jézus, amikor imádkozni tanít.

Istent az imádságunkban szólíthatjuk meg és hívhatjuk segítségül.Galéria

Családi istentisztelet a tantestület szolgálatával

Iskolánknak ez a 23. tanéve, melyet a munkatársak, a tantestület segítségét, együttműködését, összetartását kérve Isten gondviselő kegyelmébe vetett hittel kezdtünk meg szeptember 1-jén. Számos feladatot rónak rank emberi törvények, mások áltak megfogalmazott és belőlünk fakadó elvárások...


Bővebben
Galéria

Családi nap

Családi napra gyűlnek össze immár hagyományosan minden tanév elején a Kecskeméti Református Általános Iskola első évfolyamára járó gyermekek és szüleik, az őket tanító pedagógusok, valamint a hittanoktatók.


KEOL cikk


Kalandtábor

A Kecskeméti Református Általános Iskolában hagyományosan két tábort is szervezünk tanulóinknak a nyári szünetben gyülekezetünk Emmaus házában. Az egyik a Kalandtábor elnevezést kapta, mert a kalandpedagógiából ismert módszerekkel, játékokkal kívánjuk a korosztályukhoz közel vinni a bibliai...


Bővebben
Galéria

Evangélikus istentiszteleten szolgáltak

2016. június 12-én a helyi német közösség német nyelvű evangélikus istentiszteletén szolgáltak a Kecskeméti Református Általános Iskola német-magyar két tanítási nyelvű képzésében tanuló gyerekek. Felkészítőjük Henrik Schultz német anyanyelvi lektor, akinek a munkáját dr. Szabóné Papp Krisztina segítette.


Galéria
Videó

Konfirmáció

Életünk nagy része azzal telik el, hogy megpróbálunk megfelelni másoknak. Szeretjük azt az érzést, amikor kiválasztottak vagyunk. Kiválasztva lenni óriási érzés az önbecsülésünknek. Az ige mondja: „…választott nemzetség vagytok…”. Ennek kellene emelnie az önbizalmadat, hogy Krisztus elfogad téged. egyszerűen ezt mondja: „téged választottalak”! Akarsz-e élni ezzel?


GalériaTemplomnyitogató

Jó érzés ajándékozónak és ajándékozottnak lenni. Együtt örülni azzal, akit megajándékozunk, és aki minket ajándékoz meg. Tudjuk ezt tenni úgy, hogy nem vagyunk tökéletesek, bűntelenek. Mennyivel inkább tud jó ajándékot adni a mi mennyei Atyánk, aki tökéletes. A legnagyobbat, Egyszülött Fiát, Jézus Krisztust adta nekünk. Aki felülről jött el közénk, hogy boldog legyen az életünk.


Galéria
Nagy Noémi bizonyságtételeBefogadó istentisztelet 2015. május 17.

Máté 18,5
„És aki befogad egy ilyen kisgyermeket az én nevemben, az engem fogad be.”

Kedves Gyülekezet! Kedves leendő első osztályos Gyermekek, Szülők!

Ki a nagyobb? – kérdezik Jézus tanítványai. Ki a nagy? Apa erős, az ereje nagy. Anyának a szíve nagy. A nagymamának a türelme nagy. Sok mindenben lehet egyik ember nagyobb, mint a másik. Jézusnak is voltak iskolásai… tanítványoknak hívjuk őket. Velük is előfordult, hogy nem értettek valamit, nehéz volt a lecke, még össze is vitatkoztak rajta, hogy kinek van igaza. Ki a nagyobb? Jézus, hogy elmagyarázza nekik a leckét kézen fog egy kisgyermeket és az Ő példáján keresztül tanít meg arra, hogy az Isten országában teljesen más az értékrend, a rangsor, a törvény. Nem az számít, hogy ki a magasabb, erősebb, öregebb… Isten országába csak az juthat be, aki gyermekként fogadja azt! Mit üzen ezzel Jézus nekünk, mai tanítványainak, az Ő iskolásainak? Csak az lehet az Ő gyermeke, aki tisztában van azzal, hogy Istenhez képest ő maga gyermek. Fogadjuk Isten minket átölelő és megáldó szeretetét gyermeki bizalommal, ráhagyatkozó hittel, alázattal.


Galéria
Szülői bizonyságtételKalandtábor
2015. június 29 - július 3.


Jelentkezési lap letölthető itt.
XVIII. „Velünk az Isten!” Országos Bibliaismereti Verseny

Iskolánk április 10-11-én rendezte meg 18. alkalommal a „Velünk az Isten!” Országos Bibliaismereti Versenyt.


Köszönöm az iskolához tartozó családoknak a segítséget a hozzánk érkező mintegy 200 református iskolás gyermek vendéglátásában, közülük közel 80 fő befogadásában egy éjszakára; felajánlásaikat a felkészítő hittanoktatók és versenyzők díjazására. Ugyanígy köszönöm a fenntartó és a társintézmények segítségét, együttműködését a rendezvény színvonalas lebonyolításában.

Köszönöm az iskola hittan munkaközösségének a feladatlapok elkészítését, azok javítását, a szóbeli forduló vezetését; a tantestületnek a két napos áldozatos munkát, az iskola közös ügyének vállalását, annak a résztvevők elismerésére méltó megvalósítását; iskolánk tanulóinak önként vállalt segítő szolgálatát.

Dr. Szabó Ildikó
igazgató

KEOL cikk
Galéria péntek
Galéria szombat


Szőnyi Erzsébet A makrancos királylány című meseoperájának bemutatását a XVIII. "Velünk az Isten!" Országos Bibliaismereti Versenyen a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (PRO-RENO-14-E-0095) 220.000 Ft-tal támogatta.Passiós istentisztelettel bocsátották húsvéti szünetre a diákokat

A Református templomA víz világnapjaban a Kecskeméti Református Általános Iskola több mint hétszáz diákja vett részt a Jézus szenvedéstörténetét felelevenítő passiós istentiszteleten. Az iskola tanárai, hittanoktatói - Bárdos Péterné, Csősz Győzőné Pető Krisztina, Telekes Tamás-, valamint tanulói szolgáltak: énekkel Varga-Fekete Viola és Tóth Lili Anna, szövegmondással a 8. évfolyamosok. Igét hirdetett Komádi Róbert lelkész.


KEOL cikk


Rajzpályázat

A Cikkcakk gyermekújság rajzpályázatot hirdetett „Karácsony – ahogyan ti látjátok” címmel. Bóc Adél és Varga-Fekete Viola 3.a osztályos tanulók képe díjazott lett, és rajzuk megjelent az újságban.


Áprilisi templomnyitogató


Tisztelt Szülők!

Ezúton jelezzük, hogy április 5-én, húsvét vasárnapján nem tartunk templomnyitogató istentiszteletet az iskola dísztermében. Helyette a templomi 11 órakor kezdődő húsvéti családi istentiszteletre várjuk valamennyi általános iskolás családot.
A Kecskeméti Református Általános Iskola valamennyi 7. évfolyamos tanulója a hétfői hétkezdő istentisztelet után egy-egy Bibliát vett át a Gedeon Társaság képviselőitől. Köszönjük a felajánlást!
Galéria


Iskolánk a Református ifjúsági műsorban szerepelt az M1-en


Megtekint