Családi istentiszteleten köszöntötték az elsősöket

A 4. évfolyamosok sorfala között sétált az iskolából a templomba a közel 100 kisgyermek kísérőikkel. Az istentiszteleten a lekciót Nagy Gréta Csenge 1.b, és Lovas Gréta Jázmin 1.d osztályos tanulók olvasták, melyet Magyar Péterné hittanoktató és kislánya, Magyar Mirjam Hanna, 1.c osztályos tanuló közös imádsága követett. Igét hirdetett Kuti József lelkipásztor.


KEOL cikk


Konfirmáció

„Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt." Máté 10,32

2016. május 14-én került sor általános iskolánk 8. évfolyamán tanuló diákok bizonyságtételére, majd 16-án a fogadalomtételre.


Hordós Adél bizonyságtétele


Áldozócsütörtöki csendes nap

Áldozócsütörtöki csendes napot tartott a Kecskeméti Református Általános Iskola. Ennek keretében délelőtt közös istentiszteleten vett részt az iskola teljes közössége, majd évfolyamonkénti előadást hallgattak a gyerekek egy-egy reformátorról. Az épületben kiállítást rendeztek, koncertet adott a Bella Banda, az 5. évfolyam pedig a Ráday Múzeumba látogatott...


KEOL cikk


Kalandtábor

KEDVES ÁLTALÁNOS ISKOLÁS GYEREKEK!

Az idei nyáron is megrendezésre kerül kalandos szaktáborunk! Kipihenheted az iskola fáradalmait, találkozhatsz osztálytársaiddal, tanítóiddal, és ami a legfontosabb: Isten Igéjével. Ebben az évben egy kalandjáték segítségével eljuthatunk Pál apostollal az
ÓKORI RÓMA VÁROSÁBA.
Az tábor lebonyolításában segítségemre lesznek: Farkas István lp., Pecznikné Koncsik Rita, Király Mónika, Melicher Márta, Komádi Róbert lp., Sárdi Marianna, Magyar Péterné, Véghné Tóth Izabella, IFI-s segítő diákok és a X. Gemina Legio hagyományőrzői.

A szabadidőben lehetőség lesz sportolásra, kézműveskedésre, társasjátékra, beszélgetésre. Természetesen nem marad el az éjszakai bátorságpróba sem.
Szeretettel várunk benneteket!
A tábor vezetője: Józsa Anikó tanító


Konfirmandusok csendesnapjai

2016. április 15-16-án került sor az általános iskola 8. évfolyamára járó, konfirmációra készülő diákok csendesnapjaira. Pénteken a „Nem adom fel!” alapítvány tagjai által vezetett programokon vehettek részt. Bevezették őket a jelbeszéd világába, festettek a szájukkal, beszélgettek egy tábla segítségével, röplabdáztak ülve, és a kerekesszékkel való mozgást is kipróbálhatták.Bővebben
Galéria


Bibliaismereti Verseny

Az idei verseny mottója:
„Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni."

(János 15,5)


KEOL cikk
Galéria (szombat)


Kibocsátó istentisztelet 2016. március 24.

Érted szól a harang! Hív, hogy jöjj te is velünk, és kísérjük el együtt Jézust a nagyheti úton. Hív a harangszó, hogy győzelmének és áldozatának lelki javaiban te is részesülj! Érted szól a harang, a te lelkedért. Örök társra találhatsz Jézusban, aki veled marad, amikor megaláznak, kigúnyolnak, amikor sorsod golgotai keresztje feltűnik előtted. Érted szól a harang, mert érted történt minden a nagyhéten!


Galéria

A XIX. „VELÜNK AZ ISTEN!” ORSZÁGOS BIBLIAISMERETI VERSENY


Versenykiírás