Karácsony- A Kecskeméti Református Általános Iskola tantestületének szolgálata


Háromszáz cipődoboznyi szeretetcsomagot gyűjtöttek

Köszönjük a családok és a gyerekek felajánlásait, a cipős dobozokba szánt ajándékokat!


KEOL cikk


Családi istentisztelet 2015. november 15.

"Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és
találtok, zörgessetek, és megnyittatik
nektek. Mert aki kér, mind kap,
aki keres, talál, és a zörgetőnek
megnyittatik."

Máté 7:7-8.

Galéria

Emmausi napok

Két csodálatos őszi napot töltöttünk az Emmaus házban. Nagyon jó volt Pancinelló történetét hallgatni, és az udvaron vidáman építgetni a kuckókat.

3. b, 3.d


Galéria


Jól tetted, hogy eljöttél! - Csendes nap a Kecskeméti Református Általános Iskolában

Csendes napra gyűlnek össze immár hagyományosan minden tanév elején a Kecskeméti Református Általános Iskola első évfolyamára járó gyermekek és szüleik, az őket tanító pedagógusok, valamint a hittanoktatók.


KEOL cikk


Kalandtábor 2015

Alig kezdődött el a nyári szünet, benépesült gyülekezetünk Emmaus háza iskolánk 80 tanulójával, 7 pedagógussal, 2 lelkésszel és két ifissel. Június 29. és július 3-a között újra megrendeztük a már hagyományos Kalandtábort. Az előző évekhez hasonlóan kortörténeti háttérbe, az ókori Egyiptomba ágyazva, az ószövetségi József történetével ismertettük meg a tábor 80 gyermeklakóját.

Galéria
Bővebben


Cipősdoboz

A Kecskeméti Református Általános Iskola több, mint 250 cipősdobozt küldött Kárpátaljára és Erdélybe.

Köszönjük a szülők, a családok nagylelkűségét, adakozó kedvét.Galéria


A XVIII. „VELÜNK AZ ISTEN!” ORSZÁGOS BIBLIAISMERETI VERSENYRE


Versenykiírás

Jelentkezési lapCélba ért az adomány

November 3-án a Kecskeméti Református Általános Iskola küldöttsége 300.000 Ft adományt juttatott el a Magyar Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza számára. Az adomány az iskola újraindításának 20. évfordulója alkalmából megrendezésre került 20 év 20 km-es emléktúra nevezési díjából, ill. a támogatók nagylelkű felajánlásaiból gyűlt össze. A küldöttséget Dr. Velkey György kórházigazgató, valamint Dr. Csiky Miklós gyermekpszichiáter fogadta. Az adományt a hiperaktív, ADHD-s gyerekek fogadására és vizsgálatára kívánják felhasználni.

Galéria
Emléklap


Beszámoló a 2014. évi Szeretethetekről

Ebben az esztendőben már a XVI. Szeretethetet szervezhettük meg Isten segítségével az erdélyi Magyarbikalon. A tábor célja most is ugyanaz volt: közös élmények s programok által a résztvevőkben megerősíteni az istenszeretetet, a testvérszeretetet, a hazaszeretetet és a természetszeretetet.
A 70 résztvevő sok-sok élménnyel, tapasztalattal gazdagodott a hét során. A csoportfoglalkozások során a szeretetnyelvekkel ismerkedtek a gyerekek. Megtanultuk, hogyan fejezhetjük ki szeretetünket az ajándékozással, az elismerő szavakkal, a szívességekkel és a minőségi idővel. Kirándultunk a kalotaszegi Ketesdre, Körösfőre és Mérára. Kolozsváron járva a nevezetességeken túl meglátogattuk Kató Béla erdélyi püspököt is. A közös métázás, a táncház, a kirándulások, az előadások, a játékok, a tábortűz – de legfőképpen egymás hite és szeretete által nem csak hallottunk a Szeretetről, hanem meg is tapasztalhattuk annak valóságát.
Köszönet mindazoknak, akiknek adományaiból a tábor létrejöhetett. Köszönet illeti a magyarbikali református gyülekezet tagjait, akik példamutató vendégszeretettel vettek körül minket. Köszönet illeti a táborban résztvevő református általános iskolásokat, akik méltóképpen képviselték az anyaországot a határon túli gyermekek előtt.
A XVII. Szeretethétre a gyülekezeti többgenerációs tábor keretein belül került sor 2014.augusztus 11-15. között Szigetmonostoron. A Kárpátaljáról érkezett vendégcsoportot Seres János és felesége vezette. A Szeretetfoglalkozásokon a kecskeméti és a határon túli gyermekek egyaránt lelkesen vettek részt.
Beszámoló a 2014-es emmausi Kalandtáborról

Kalandozz velünk a Perzsa Birodalomba!- hívogattuk májustól a gyerekeket hagyományos nyári táborunkba. Június 24. és 27. között 81 kisdiák, 2 gimnazista diák önkéntes segítőként és 8 pedagógus volt táborunk lakója. Hétfőn kora este, mi felnőttek a diák segítőkkel együtt összegyűltünk az Emmausban, és közös áhítattal, imádsággal kezdtük meg ...


Bővebben
Galéria
YouTube videoÁldozócsütörtöki csendesnap

Áldozócsütörtök
Felemeltetett a mennybe Márk 16,19

Bűneinkért vállalt földi pálya
ért dicsőséggel Betániába.
Közbenjárónk Isten jobbjára ült,
gyarlóságainkon megkönyörült.

Felemelte kezét, áldást osztott.
Messze, egyre feljebb távolodott,
Isten égi magasságba vitte.
A látomást feszült csend követte.

Felhő takarta. Dermedten állva
a földön hagyott ember csodálta.
Értelmet nyert a szörnyű szenvedés,
diadalútja – beteljesedés.

Leborultak térdre, földre esve,
majd visszamentek Jeruzsálembe,
hogy örök Fenségét, Istenségét
tanítványok tanúként hirdessék.

A prófécia beteljesedett,
megváltott, győzött a halál felett,
helyet készít és az üdvösségig
minden terve javunkra történik.


Nagyné Vincze Margit

Kecskemét, 2014. május 28.

Galéria 1 Galéria 2 Videó Vers 1 Vers 2


XVII. "Velünk az Isten!" Országos Bibliaismereti Verseny

Az idei tanévben általános iskolánk immár 17. alkalommal rendezte meg a "Velünk az Isten!" Országos Bibliaismereti Versenyt. A mostani verseny különleges volt azért, mert iskolánk indulásának 20. évfordulóját is ünnepeljük. A verseny vezérigéjének meghatározásakor igyekeztük ezt szem előtt tartani...

Bővebben
Galéria 04.
Galéria 05.
Eredmények


Családi Istentisztelet 2014. február 16.

Krisztus vakságunkból nemcsak látókká, hanem követőivé akar tenni. Az életünk tele van jó és rossz változásokkal. Jó irányú változások akkor történnek, ha Krisztus hatalma találkozik az emberi akarattal és hittel. Gyógyulás akkor lesz, ha tudom, hol vagyok, honnan indulok és kitartóan kérek. Lehet, hogy a mindennapi dolgokban a leglényegesebbeket átlátjuk, de Jézus az örök, mennyi dolgokra nyitja fel szemünket. A Krisztusban való hit kinyitja számunkra az eljövendő és jelenvaló világot is. Meg tud gyógyítani csőlátásból, Isten nélküli életből és még az elveszett látást, értést is visszaadhatja. A meggyógyított vak követte Jézust az úton. A gyógyulás nagy lehetőség, de csak lehetőség arra, hogy Krisztus követőivé legyünk!


Galéria
YouTube videó


Cipősdoboz akció

Köszönjük a szülők és a gyerekek adományait, adakozó jókedvét! A Kecskeméti Református Általános Iskola mintegy 300 cipősdobozt küldött az egyházközség testvérgyülekezeteiben élő gyermekeknek.
BAON cikk
Galéria


Karácsonyi vásár

Advent 2. vasárnapján gyülekezetünk ez évben is jótékonysági vásárt rendezett a Kiskonviktusban. Általános iskolánk tanulói szeretettel hozták otthonról még jó állapotban lévő játékaikat, mesekönyveiket. Az idén is felépült a hangulatos, közkedvelt játékkuckó. Különleges ajándékok is gazdára leltek: távcső, furulya, fényképezőgép, video lejátszó, görkorcsolya, díszkürt.
Tantestületünk megszervezte, hogy minden alsós és felsős osztály ellátogathasson tanítóikkal, tanáraikkal együtt a vásárba. Örömöt szereztek ezzel a gyerekeknek, mert zsebpénzükből önállóan válogathattak az ajándékok közül családtagjaiknak.
Köszönjük az adományozók nagylelkű felajánlásait, a szervezők áldozatos szolgálatát.

Nagyné Vincze Margit


Galéria


XI. Adventi Szavaló- és Dicséreténeklő Verseny

2013. nov. 29-én a Kunhegyesi Református Ált. Isk. által szervezett XI. Adventi Szavaló- és Dicséreténeklő Versenyen vehettünk részt. Már az utazás kezdetekor izgatottan vártuk, hogy versenyezhessünk. Mindenki megpróbálta kihozni magából a legtöbbet. A verseny után meghívtak bennünket az iskola által szervezett szeretetvendégségre. Ekkor már nagyon vártuk az eredményhirdetést. ...


Díjazottak oklevele
Galéria


Bibliaismereti verseny kiírása


Versenykiírás


Jelentkezési lapOrszágos Református Zsoltáréneklő Verseny

2013. november 22-én a Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda rendezésében került sor az Országos Református Zsoltáréneklő Versenyre. Iskolánk mind a hét meghirdetett korcsoportban képviseltette magát. Diákjaink mindannyian szépen helyt álltak, minősítéseikre, elért helyezésükre büszkék vagyunk...


Bővebben
Galéria


Templomnyitogató istentisztelet november 3.

Térjetek meg! - hogy a világ világossága, Jézus Krisztus a Ti életetekbe is eljöjjön.
Térjetek meg! - hogy ami korhadt poros, lepusztult, az megújuljon, megszépüljön, világosság töltse be.
Térjetek meg! - hogy a számotokra elkészített úton mehessetek.
Térjetek meg! - hogy Ti is útkészítők lehessetek.
Ne féljetek a megtéréstől, mert az békességet és világosságot hozhat az életetekbe.


Galéria


Templomnyitogató istentisztelet 2013. október 6.

Földi életünk egyik legnagyobb ajándéka a család, az otthon. Nem hiába írta egyik erdélyi írónk, azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Nagy dolog hazaérkezni, nagy ajándék, hogy a világon van egy hely, ahol szeretnek bennünket, ahol hazavárnak, ahol szeretet, jóság és lelki melegség vesz körül. Van egy közös nagy családunk is,...


Bővebben
Galéria


A XV. SZERETETHÉT

A sok jószívű adakozónak, imának és elsősorban az Úristen gondviselésének hála, augusztus első napjaiban a kisgéresi református gyülekezet meleg vendégszeretetét élvezhettük Felvidéken, Hatfán. Közel negyven gyermek gyűlt itt össze. Negyven gyermek öt országból, de egy nyelvet beszélve, és egy hitet vallva. Érkeztek a helyieken és a kecskemétieken kívül Vajdaságból Pacsér településről, Erdélyből...


Bővebben
Galéria


A XIV. SZERETETHÉT

A XIV. Szeretethéten a kecskeméti református gyerekek fogadták nagy szeretettel a vendégcsoportokat: Kisgéresről (Felvidékről), Tivadarfalváról (Kárpátaljáról), Magyarbikalról (Erdélyből), és Bácsfeketehegyről (Vajdaságból) érkező testvéreinket. A "házigazdaságra" hétfő délelőtt volt lehetőségünk felkészülni egy játékos foglalkozás, és táborpásztorunk, Hodánics Tamás nagytiszteletű úr igei gondolataival. ...


Bővebben
Galéria


Kalandtábor

Tantestületünk számos tábor szervezését vállalja az iskolánkba járó tanulók számára. Nagyszerű lehetőség ez a gyerekeknek, akik az iskolai keretekből kilépve szeretik és keresik egymás társaságát, és a szülőknek is, akiknek valahogyan meg kell oldaniuk a gyermekek felügyeletét a nyári szünidőben. Ezek közül az egyik izgalmas lehetőség a Kalandtábor...


Bővebben
Galéria
YouTube


Konfirmáció

"Szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és
szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk."
(Rm 10,10)


Bővebben
Galéria

Templomnyitogató istentisztelet 2013. április 7.

2013. április 7-én volt a második templomnyitogató istentisztelet, mely szolgálóként nagy élményt jelentett számomra. Tekintettel arra, hogy egy ilyen rendezvény, melyben játék, zene, igehirdetés, bábozás, bizonyságtétel és számos egyéb szolgálat van, nagyon sok szervezést igényel, ezért a szolgálók nagy felelősséggel kell...


Bővebben
Galéria
Egy édesanya véleménye:


XVI. "Velünk az Isten" Országos Bibliaismereti Verseny

2013. április 5-6-án már 16. alkalommal rendeztük meg a Kecskeméti Református Általános Iskola országos versenyét, a "Velünk az Isten!" Bibliaismereti Versenyt. Közel 200 vendég, 30 csapat érkezett a hírös városba az ország 19 helységéből, 20 református iskolából...


Bővebben
Galéria
Képek - Kecskeméti Hírhatár
Cikk - kecskemet.hu

A kecskeméti gedeoniták látogatása iskolánkban

"... ilyen lesz az én igém is, ... nem tér vissza hozzám üresen, ... eléri célját, amiért küldtem." Ézs 55,11 A Nemzetközi Gedeon Társaság vezér igéjének részlete ez, amely jól szemlélteti ennek a felekezetközi missziói szolgálatnak a célját: minél több embert Krisztushoz vezetni azáltal, hogy kezükbe adjuk Isten igéjét, a Bibliát. Ebben fáradoztunk ma is, amikor a Kecskeméti Református Általános Iskola két hetedik osztályába látogattunk el,...


Bővebben
Galéria

Templomnyitogató istentisztelet

"Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük." (Máté 18:20)


Bővebben
Galéria

Emmausi tanítványok

Játék, találkozás, elcsendesedés, sport, kalandok, éjszakai túrák és sorolhatnánk, mi mindent kínál nekünk az Emmaus. Ezt a többletet, ezt a máshol meg nem érezhető közeget szeretnénk megmutatni az általános iskola diákjainak is. A tanévet elcsendesedéssel kezdtük gyülekezetünk Emmaus házában. ...


Megtekintés

"Krisztus Urunknak áldott születésén, /Angyali verset mondjunk szent ünnepén, …"

Iskolánkat, a Kecskeméti Református Általános Iskolát érte a megtiszteltetés, hogy ünnepi műsorral szolgálhat a karácsonyi családi istentiszteleten. Erre a meghitt alkalomra egy erdélyi betlehemest választottunk. A bukovinai ...

Részletek megtekintése
Galéria