Kecskeméti Református Általános Iskola
tanári névsora

 


Igazgató: Tóth Attila  
 
Igazgatóhelyettesek: Magyar Péterné  
  Gyömbér Csabáné  
  Csősz Győző Pálné
 
Intézményi Lelkész Komádi Róbert
 
Tanítók-tanárok: Andrássyné Dolog Éva
 Balog Csaba
 Bárdos Péterné
  Boldis Anna Kornélia
 Csősz Győző Pálné
 Dékányné Orosházi Márta
  Dobosi Nikolett
 Dr. Babiczkiné Pellikán Krisztina Márta
 Dr. Sárközyné Szentkirályi Emese
  Dr. Szabó Andrea
 Dr. Szabóné Papp Krisztina
 Farkas Dóra
 Farkas Eleonóra
 Fazekeas Emese
 Ferenczy Zoltán Lajos
  Gazdag Edit
  Ghéczy-Domozi Diána
  Gyömbér Csaba
 Gyömbér Csabáné
 Hajagosné Kovács Diána
 Hangodi Judit
 Hasur Edina
 Jámborné Márkus Emőke
  Jávorkáné Trepák Anita
 Józsa Anikó
 Kalózné Németh Izabella
  Kaszaláné Vajda Fanni
 Kincsesné László Anita
  Kocsorné Szász Katalin
  Komádi Róbert
  Köhlerné Nagy Ibolya
 Körmöcziné Pajor Anett
  Lakatos Mónika
  Lakóné Dormán Boglárka
  Lévai Krisztina
  Losonczi Tímea
 Lódi Anett Nikolett
 Magyar Péterné
 Marosi Balázs
 Marozsiné Suhari-Nagy Erzsébet
  Mátyási Lili
 Melicher Márta
 Mikesiné Ertl Katalin
 Nademlejnskyné Toók Lilla
  Nagyné Vincze Margit
  Páli Éva
 Papné Sasinszki Ágnes
 Patocskai Gáborné
  Ráczné Horányi Mónika Katalin
  Sárdi Marianna
 Sipos Ildikó
  Szabó Katalin
  Szabó Melinda
  Szegezdi Marianna
  Szloszjárné Ágoston Renáta
 Szondiné Asztalos Éva
 Tarapcsik Katalin
 Telekes Tamás
  Telekyné Héjjas Teodóra
 Thoma, Jane
  Tóth Attila
  Varga Gyöngyi Irén
 Vargáné Szatmári Judit
 Váradi Katalin
 Várnagy Kinga
 Véghné Tóth Izabella
 Verebéli Ágnes
 Vincze Tibor
  Vigh Norbertné
 
Óraadó: Almási Pálné
 Dr. Chandlerné Rozinka Stefánia
  Karácsonyi Zoltán Józsefné
  Krettné Bagi Márta
  Nagy Istvánné
  Palotásné Kaszás Edina
  Szabó Zsuzsanna
 Tóth Imre
 
 
Iskolatitkár: Görög Katalin
Lovasné Rab Judit
 
Pedagógus asszisztens: Darabos Lászlóné
 Dohiné Szabó Éva
 
Óraadó hittanoktatók:
Gyes,Gyed: Gudmon Emese
  Pappné Laczay Ágnes Melinda
  Pecznikné Koncsik Rita
 Tóthné Nagy Mónika
 Vargáné Pálfi Györgyi
  Dr. Bolla-Mészáros Kincső Anna
 
Rendszergazda Szeverényi Richárd