A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet alapján


Az intézmény nyitva tartása
A tanórák rendje
Térítési díjak be- és visszafizetése
Iskolai tanév helyi rendje
A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége
A nevelő és oktató munkát segítők
Az országos mérés-értékelés eredményei
Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói
Mindennapos testedzés lehetősége
A házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
A csoportok kialakítása
Osztályozó vizsgák és követelményei
Az átvétel elvei
Továbbhaladás, magasabb évfolyamba lépés feltételei
Iskolai osztályok száma, a tanulók létszáma
Fenntartói ellenőrzés
A 2011. évi CXC. törvény 81. §-ában foglalt értesítési kötelezettség alapján a középfokú iskolából megküldött tanulmányi eredmények
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma